De ledenraad vormt de Algemene Ledenvergadering van de vereniging (zie voor meer informatie Ledenraad). U kunt als ouder ook lid worden van de vereniging. Wat betekent dit voor u?

Lidmaatschap

De ledenraad kan voor het nemen van bepaalde besluiten alle leden peilen en om hun mening vragen. Voor enkele onderwerpen is het volgens de statuten verplicht om een referendum uit te schrijven om zo de leden te raadplegen. Dit geldt voor de thema’s: wijziging grondslag van de vereniging of ontbinding en vereffening van de vereniging. Uw mening is dus belangrijk!

Voor meer informatie over de vereniging klikt u hier voor de folder.
 

U kunt zich als lid van de vereniging aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Als lid van de vereniging betaalt u een verenigingsbijdrage. Deze is vastgesteld op € 15,-. In het voorjaar van ieder kalenderjaar ontvangt u hiervoor een nota. Vanuit de verenigingsbijdrage worden de bestuurs- en administratiekosten, identiteitsprojecten, verzekeringen, representatiekosten, rente- en bankkosten gedekt, als ook overige kosten die te maken hebben met het instandhouden van de vereniging.