Binnen de vereniging wordt medezeggenschap op twee niveaus vorm gegeven:

GMR: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit zowel ouders als medewerkers bestaat;

MR: een medezeggenschapsraad op elke school die bestaat uit zowel ouders als leerkrachten.

GMR

De samenstelling van de GMR

Personeel:
Esther Bijsma
Welmoed van Esch
Anniek Kloppenburg
Agerta Prins

Ouders
Arjan ter Horst
Renske Klein

mailadres: gmr@florion.nl
 

 

Het medezeggenschapsdocument vindt u hier.