Missie en Visie

De missie en visie van Florion zal nog verder worden uitgewerkt.