Missie en Visie

 

Missie: Florion, geloofwaardig onderwijs!

 

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord 'floreren': op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

In de komende vier jaren (2019-2023) willen we ons als Florion samen inhoudelijk ontwikkelen rond de volgende twee thema’s:

1. Scholen werken in lerende netwerken

2. Persoonsvorming

Zie hiervoor ons koersplan met meer informatie over deze twee thema's.