Florion

Welkom bij Florion, vereniging voor gereformeerd primair onderwijs (24 basisscholen).
De naam Florion is afgeleid van het werkwoord 'floreren': op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen.
Ons doel is om kinderen te laten floreren.
We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

Geloofwaardig onderwijs

Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende organisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele medewerkers die geloven in God. Wij kunnen uitleggen waarom wij de dingen doen zoals we ze doen en zijn daarop aanspreekbaar.

flo.re.ren

(werkwoord) op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. 

 

 

 

Vorming

De Bijbel ziet mensen als een geheel met een heel scala aan gaven en talenten. Wij werken aan een brede vorming vanuit Bijbelse waarden die recht doen aan de sociale, creatieve en cognitieve kwaliteiten van de leerlingen. We waarderen en stimuleren talenten van kinderen, medewerkers en ouders om die in te zetten voor God en elkaar.

Geloof

Onze scholen zijn identiteitsgemeenschappen waar wij leven en werken als kinderen van God. Daarom lezen wij Zijn Woord en vertellen daaruit; wij bidden en zingen samen tot Gods eer. De liefde voor God, voor elkaar en anderen geven wij dagelijks praktisch vorm. We stimuleren kinderen te groeien in geloof als kind van God, door hen de onvoorwaardelijke liefde van Jezus te laten ontdekken en ervaren.